İş Güvenliği Kanununda Yeni Değişiklikler

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar Nağmelerde değişiklik Meclisten geçti.

B sınıfı uzmanların yerine C sınıfı, A sınıfı uzmanların yerine B sınfı uzmanların hizmet verebileceğini düzenleyen 6331 sayılı kanunun ilgili maddesi değiştirilmiştir.Buna göre ;

MADDE 35- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir